Nieuws

Uitgekomen 16-11-2014

Nieuwe collectie catalogus Museum van Bommel van Dam, Venlo

Schenkingen, bruiklenen en aankopen, 656 pagina’s

DSC03519 bw

Waarin opgenomen:

 Nieuwe tekst: ‘Hans Klein Hofmeijer’ door Rick Vercauteren, directeur Museum van Bommel van Dam

Tekst fragment:

“Her en der heeft Klein Hofmeijer sensibele sensoren met uitgekiend gevoel voor illusoire ruimtelijkheid over het vlak verdeeld. Het platte en vlakke wordt daardoor haast magisch eindeloos en volumineus. In deze schier onmetelijke omgeving is bewuste gerichtheid op de kosmos en ontvankelijkheid bittere noodzaak. 

Via beide studies maakt Hans Klein Hofmeijer artistiek gevoelvol inzichtelijk dat er zich aan, boven en onder het oppervlak meer afspeelt dan we in eerste instantie beseffen. Met ragfijn lijnenspel dat bovenal afscheiden of uitstromen suggereert, voedt de kunstenaar de energetische wederkerigheid tussen beneden/boven, binnen/buiten en klein/groot. In deze schitterende bladen zijn het nietige en majestueuze onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Afbeeldingen: vier werken HKH

Afbeeldingen: drie human interest HKH

enkele spreads

DSC03526 bwDSC03528 bw2DSC03525 bw

www.vanbommelvandam.nl

www.grafischontwerpbureaustorm.nl

» terug naar Nieuws