Nieuws

Live ateliers: Elke week een andere kunstenaar

Museum van Bommel van Dam heeft in veertig jaar een bijzondere band opgebouwd met  kunstenaar en publiek.

Het is in feite de spil die beide groepen met elkaar in contact brengt.

In ‘met andere ogen’ wordt zowel de kunstenaar als aan het publiek en speciale rol toebedeeld. In een atelier op zaal is wekelijks een andere beeldend kunstenaar actief, waardoor live in het museum kunstwerken ontstaan. Bezoekers kunnen hierdoor het maakproces van kunst van nabij volgen. Iedere zondagmiddag wordt om 14.00 uur de keuze van de kunstenaar in relatie tot eigen werk live voor publiek besproken en nader toegelicht.

Live atelier

Hans Klein Hofmeijer

‘Kunstnest’

15 t/m 18 december

Kunstnest in progress

‘Kunstnest’ in progress 13-12-2012

Dré Didderiëns in 'kunstnest'.

Documentairemaker Dré Didderiëns in het ‘Kunstnest’, Museum van Bommel van Dam’.

Klein Hofmeijers werk komt voort uit een zelf gekozen isolement. Zoals oud-museumdirecteur Jan Hoet het mooi zegt: “De enige mogelijke plaats van de kunstenaar, dat beseft hij, is een plaats aan de rand van de dingen.” Door concentratie in afzondering te combineren met een ‘open mind’ ontstaan nieuwe beelden en sequenties. Het live atelier is bewust ‘kunstnest’ genoemd. Klein Hofmeijer werkt in een opzettelijk geconstrueerde binnenruimte die voor museumbezoekers toch waar te nemen en te betreden is. Afzondering en beschutting om comfortabel te werken en tegelijk toegankelijk voor publiek. Op kleine monitoen worden beelden uit de film ‘Een stille taal’ van documentairemaker dré didderiëns in loops getoond. Een atypisch portet dat op indringende wijze het scheppen zichtbaar en invoelbaar maak. 

Als afsluiting van het live-atelier zal Zondagmiddag 18 december om 14.00 uur de première  van de film ‘Een stille taal’ plaats vinden.

Een stille taal 1

Kunstenaarsportret van Hans Klein Hofmeijer

Een stille taal 5

Film van documentairemaker dré didderiëns

duur 27 minuten

Meer informatie: www.vanbommelvandam.nl en www.dredidderiens.nl

Pers: Brabants Dagblad
Dagblad de Limburger 
         Eindhovens Dagblad
Oirschots Weekjournaal

» terug naar Nieuws