Nieuws

‘IN AFZONDERING’

Werk verblijf, ‘In afzondering, aan de rand van het land’

Zonder ruis

Sinds enkele jaren verblijf ik elk jaar een korte periode aan de rand van het land.

Het daadwerkelijk wonen en werken op het strand van Zeeland, in een periode dat het landschap weer teruggegeven wordt aan zijn bewoners, is inmiddels een ritueel geworden.

Het intens beleven van het landschap en de afzondering geven mij de ruimte, rust en concentratie waar in een onhedendaagse traagheid werk kan ontstaan.

Letterlijk met de rug naar de hectiek van de maatschappij en vóór mij een zee van ruimte, die voorwaardelijk is voor ongestoorde ontvankelijkheid.

Het op zijn scherpst functioneren van de zintuiglijke waarnemig, maakt het mogelijk om het tot dan toe nog onzichbare en onbekende, het levenslicht te laten zien.

Het veroveren van nieuwe beelden krijgt, in deze periode van zelf gekozen afzondering, alle ruimte om te gedijen.

Dikwijls worden de beelden gevonden als er niet specifiek naar wordt gezocht. De ogenschijnlijke toevalligheid van het ontstaan blijkt toch niet zo vanzelfsprekend als het op het eerste gezicht lijkt.

Deze nog niet bestaande beelden kunnen alleen gevonden worden op voorwaarde van de aanwezigheid van een open mind en ontvankelijkheid, gecombineerd met het willen en kunnen zien. Het serendipiteit verschijnsel dat zich in deze periode met enige regelmaat kan voordoen, maakt het voor mij steeds weer tot een waardevolle en vruchtbare terugkerende onderneming.

20 september – 2 oktober 2012

» terug naar Nieuws